Cyraneczka

Anas crecca

Anas crecca

2018.09.09, Zatoka Pucka .